המרכז הווטרינרי בנגב

כתובת: שומרון 62, מרכז מסחרי, נאות-לון

6417025 - 08

shermanvet@gmail.com